UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPM-SHAFINA BINTI FISAL

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

MDIB3073 KULIAH [BT 1327 (40)] <MS33 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBPM2053 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BB02 6RA>
MBPM2053 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BB05 2XDA>
MBPM2053 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BB05 3A>
MBPM2053 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BB05 3XDA>
MBPM2053 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BB08 5A>
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

MBFC4053 : KULIAH : KULIAH [BT 1252 (40)] <BB03 7A>
MBFC4053 : KULIAH : KULIAH [BT 1252 (40)] <BB03 7XDA>
 

 
 

MBFC3033 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 1251 (40)] <BB05 4XDA>
MBFC3033 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 1251 (40)] <BB05 7A>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

MBFC4053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1326 (40)] <BB03 7A>
MBFC4053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1326 (40)] <BB03 7XDA>
 

 
 

MBPM2053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1326 (40)] <BB02 6RA>
MBPM2053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1326 (40)] <BB05 2XDA>
MBPM2053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1326 (40)] <BB05 3A>
MBPM2053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1326 (40)] <BB05 3XDA>
MBPM2053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1326 (40)] <BB08 5A>
 

 
 

 
 

MDIB3073 TUTORIAL [BT 1250 (40)] <MS33 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

MBFB2053 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 1326 (40)] <BB03 4A>
MBFB2053 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 1326 (40)] <BB05 3XDA>
MBFB2053 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 1326 (40)] <BB05 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: