UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPM-SULAIMAN BIN SALLEH

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MDKM2093 : KULIAH : KULIAH [BT 2224 (30)] <CS41 3A>
MDKM2093 : KULIAH : KULIAH [BT 2224 (30)] <CS41 4A>
 

 
 

MBKP1243 : KULIAH : KULIAH [BS 2223 (60)] <BI02 1A>
MBKP1243 : KULIAH : KULIAH [BS 2223 (60)] <BI02 3LA>
 

Tuesday
 

 
 

 
 

MBKP1243 TUTORIAL [BT 2220 (30)] <BI02 3LA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBKP1243 TUTORIAL [BT 2327 (30)] <BI02 1A>
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

MBKP4273 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BI02 8A>
MBKP4273 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BI02 8B>
 

 
 

 
 

 
 

MDKM2093 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2123 (40)] <CS41 3A>
MDKM2093 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2123 (40)] <CS41 4A>
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

MATRIKULASI [ MATRIKULASI]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBKP4273 TUTORIAL [BT 2232 (30)] <BI02 8A>
 

MBKP4273 TUTORIAL [BT 2232 (30)] <BI02 8B>
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

MATRIKULASI [ MATRIKULASI]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR]
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: