UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPM-WAN SHAHZLINDA SHAH BINTI SHAHAR

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

MBFB1033 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2227 (30)] <BB03 5A>
MBFB1033 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2227 (30)] <BB05 2A>
MBFB1033 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2227 (30)] <BB05 2XDA>
MBFB1033 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2227 (30)] <BB05 3RA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KELAS PASCA TESIS [ PASCA TESIS]
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI & PUSAT [ MESYUARAT2]
 

 
 

MBFT2013 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BS 3317 (45)] <BB05 3XDA>
MBFT2013 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BS 3317 (45)] <BB05 6A>
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

MBFT2013 KULIAH & TUTORIAL [BT 2229 (30)] <BB05 6XDA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: