UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IDAI1032 TUTORIAL [MASJID 12] <IS12 1A>
 

IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4105 (30)] <BS02 2A>
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4105 (30)] <BS02 8C>
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4105 (30)] <BS02 8D>
 

 
 

IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3321 (45)] <BI01 2B>
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3321 (45)] <BI05 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI & PUSAT [ MESYUARAT2]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

PDPI3113 TUTORIAL [BS 1254 (50)] <ES53 4A>
 

 
 

 
 

IDAI1032 TUTORIAL [MASJID 06] <IS18 1B>
 

 
 

 
 

IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BI01 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BI01 2B>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BI01 5LB>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BI01 7LC>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BI05 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BS02 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BS02 4LA>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BS02 8C>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BS02 8D>
 

PDPI3113 TUTORIAL [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <ES53 4B>
 

 
 

 
 

Friday
 

IDAI1032 TUTORIAL [MASJID 22] <IS18 1A>
 

 
 

IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1251 (40)] <BI01 2A>
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1251 (40)] <BI01 5LB>
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1251 (40)] <BI01 7LC>
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1251 (40)] <BS02 4LA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

IBAI1042 KULIAH [BT 4111 (30)] <BI01*2A>
 

IBAI1042 TUTORIAL [BT 4111 (30)] <BI01*2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: