UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

IDQS2013 KULIAH [BS 5107 (50)] <IS14 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

IDQS2013 TUTORIAL [BS 5107 (50)] <IS14 3A>
 

 
 

IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (121)] <BC01 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (121)] <BC03 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (121)] <BI02 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (121)] <BI03 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (121)] <BI04 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (121)] <BI06 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IDAI1042 TUTORIAL [BS 5107 (50)] <IS14 2B>
 

 
 

IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107 (50)] <BC01 2A>
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107 (50)] <BC03 2A>
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107 (50)] <BI06 2A>
 

IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107 (50)] <BI03 2A>
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5107 (50)] <BI04 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

IDAI1042 TUTORIAL [BS 5107 (50)] <IS14 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBAI1042 TUTORIAL [BS 5107 (50)] <BI02 2A>
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: