UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-DR. HUSNI BIN ABDULLAH

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IBAT1033 TUTORIAL [BT 1250 (40)] <BC03 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IBAT2113 TUTORIAL [BT 1118 (40)] <BC03 3A>
 

 
 

 
 

 
 

IBAS3113 TUTORIAL [BT 1119 (40)] <BC01 5A>
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MESYUARAT ICESCO [ MESYUARAT1]
 

Friday
 

IBAT3193 TUTORIAL [BS 4203 (35)] <BC03 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRA1010 [ PENYELIAAN PELAJAR]
 

PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR]
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: