UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-DR. NOOR HAFIZAH BINTI MOHD HARIDI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBDP4213 : KULIAH : KULIAH [BT 4109 (20)] <BI05 5LA>
IBDP4213 : KULIAH : KULIAH [BT 4109 (20)] <BI05 7A>
 

 
 

IBDP2023 KULIAH [BT 4109 (20)] <BI05 3A>
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBDP4213 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4111 (30)] <BI05 5LA>
IBDP4213 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4111 (30)] <BI05 7A>
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

IBDP4183 : KULIAH : KULIAH [BS 4205 (35)] <BI05 6LA>
IBDP4183 : KULIAH : KULIAH [BS 4205 (35)] <BI05 8A>
 

 
 

IBDP2023 TUTORIAL [BS 4206 (35)] <BI05 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

IBDP4183 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4109 (20)] <BI05 6LA>
IBDP4183 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4109 (20)] <BI05 8A>
 

 
 

 
 

 
 

PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR]
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: