UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-FATIN NAZMIN BINTI MANSOR

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IDTQ2032 TUTORIAL [MASJID 20] <IS16 3A>
 

 
 

IBAI1021 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 02] <BI02 7RA>
IBAI1021 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 02] <BI03 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IDTQ2032 TUTORIAL [MASJID 10] <IS16 3A>
 

 
 

IBAI1021 TUTORIAL [MASJID 03] <BI02 4LA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IDTQ2032 TUTORIAL [MASJID 20] <IS16 3A>
 

 
 

IBAI1021 TUTORIAL [MASJID 02] <BI01 4LB>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBAI1011 TUTORIAL [BT 4107 (30)] <BI03 1A>
 

 
 

Thursday
 

IDTQ2032 TUTORIAL [MASJID 10] <IS16 3A>
 

 
 

IDTQ2133 KULIAH [BS 5108 (70)] <IS16 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

IDTQ2032 TUTORIAL [MASJID 20] <IS16 3A>
 

 
 

IBAI1021 TUTORIAL [MASJID 03] <BI01 2B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDTQ2133 TUTORIAL [BS 4201 (35)] <IS16 4A>
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: