UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-IKMAL ZAIDI BIN HASHIM

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IBQQ3051 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 19] <BE03 5A>
IBQQ3051 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 19] <BE03 6TA>
 

 
 

IBQQ2152 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1219 (40)] <BE03 5A>
IBQQ2152 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1219 (40)] <BI04 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IBQQ3051 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 19] <BE03 5A>
IBQQ3051 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 19] <BE03 6TA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ4273 KULIAH [BT 2129 (30)] <BI04 8A>
 

 
 

 
 

Thursday
 

IBQQ3243 : KULIAH : KULIAH [BS 4202 (35)] <BE03 4TA>
IBQQ3243 : KULIAH : KULIAH [BS 4202 (35)] <BE03 5A>
IBQQ3243 : KULIAH : KULIAH [BS 4202 (35)] <BI04 6A>
 

 
 

 
 

IBQQ4273 TUTORIAL [BT 4109 (20)] <BI04 8A>
 

 
 

IBQQ2152 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4106 (30)] <BE03 5A>
IBQQ2152 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4106 (30)] <BI04 4A>
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

IBQQ3051 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 19] <BE03 5A>
IBQQ3051 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 19] <BE03 6TA>
 

 
 

IBQQ3243 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2327 (30)] <BE03 4TA>
IBQQ3243 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2327 (30)] <BE03 5A>
IBQQ3243 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2327 (30)] <BI04 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: