UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FMKK-KHIRULNIZAM BIN ABD RAHMAN - KHIRULNIZAM BIN ABD RAHMAN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

TDCS2073 MAKMAL [ MK 2 (30)] <MS39 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KELAS PASCA KERJA KURSUS [ PASCA KERJA KURSUS]
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI & PUSAT [ MESYUARAT2]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBTM2053 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 1119 (40)] <BT01 3XDA>
TBTM2053 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 1119 (40)] <BT01 5XDA>
TBTM2053 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 1119 (40)] <BT01 6A>
TBTM2053 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 1119 (40)] <BT01 6XDA>
TBTM2053 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 1119 (40)] <BT02 6A>
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

TDCS2073 KULIAH [BS 3320 (45)] <MS39 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBTM2053 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 2 (30)] <BT01 3XDA>
TBTM2053 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 2 (30)] <BT01 5XDA>
TBTM2053 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 2 (30)] <BT01 6A>
TBTM2053 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 2 (30)] <BT01 6XDA>
TBTM2053 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 2 (30)] <BT02 6A>
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: