UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-MOHD ASRI BIN ISHAK

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IDTQ1012 TUTORIAL [MASJID 17] <IS16 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IDTQ1012 TUTORIAL [MASJID 09] <IS16 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ4313 KULIAH [BT 1212 (40)] <BI04 8A>
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IDTQ1012 TUTORIAL [MASJID 17] <IS16 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ4313 TUTORIAL [BT 2129 (30)] <BI04 8A>
 

 
 

Thursday
 

IDTQ1012 TUTORIAL [MASJID 09] <IS16 1A>
 

 
 

IBQQ3303 KULIAH [BT 1250 (40)] <BE03 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

IDTQ1012 TUTORIAL [MASJID 17] <IS16 1A>
 

 
 

IBQQ3303 TUTORIAL [BT 1211 (40)] <BE03 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: