UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-MOHD IKRAM BIN MD NAWI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IDTQ3062 TUTORIAL [MASJID 16] <IS16 6B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ2112 KULIAH [BS 4202 (35)] <BI04 3A>
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IDTQ3062 TUTORIAL [MASJID 08] <IS16 6B>
 

 
 

IBAI1011 TUTORIAL [MASJID 04] <BS03 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ2112 TUTORIAL [BS 4203 (35)] <BI04 3A>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IDTQ3062 TUTORIAL [MASJID 16] <IS16 6B>
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI & PUSAT [ MESYUARAT1]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

IDTQ3062 TUTORIAL [MASJID 08] <IS16 6B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

IDTQ3062 TUTORIAL [MASJID 16] <IS16 6B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: