UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FMKK-KHODIJAH BINTI ABDUL RAHMAN - KHODIJAH BINTI ABDUL RAHMAN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

TBMM1013 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BE02 2TE>
TBMM1013 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BE02 3TA>
 

TDMM2073 : KULIAH : KULIAH [BS 3323 (45)] <MS36 4A>
TDMM2073 : KULIAH : KULIAH [BS 3323 (45)] <MS36 4B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TDMM2073 MAKMAL [ MK 5 (30)] <MS36 4B>
 

TBMM1043 MAKMAL [ MK 5 (30)] <BE02 3C>
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI & PUSAT [ MESYUARAT2]
 

 
 

TDMM2073 MAKMAL [ MK 5 (30)] <MS36 4A>
 

TDMM2063 MAKMAL [ MK 5 (30)] <MS36 3A>
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

TDMM2063 KULIAH [BS 3220 (50)] <MS36 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PROJECT SUPERVISION [ PROJECT SUPERVISION]
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: