UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-NIK MOHD NABIL BIN IBRAHIM @ NIK HANAFI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IDTQ3052 TUTORIAL [MASJID 12] <IS16 5A>
 

 
 

IBQQ4263 : KULIAH : KULIAH [BS 4204 (35)] <BE03 6A>
IBQQ4263 : KULIAH : KULIAH [BS 4204 (35)] <BI04 7A>
 

 
 

 
 

 
 

IDTQ3192 KULIAH [BT 4111 (30)] <IS16 5A>
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IDTQ3052 TUTORIAL [MASJID 05] <IS16 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDTQ1083 TUTORIAL [BT 1222 (40)] <IS16 2A>
 

IDTQ3192 TUTORIAL [BT 1222 (40)] <IS16 5A>
 

 
 

Wednesday
 

IDTQ3052 TUTORIAL [MASJID 13] <IS16 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDTQ1083 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <IS16 2A>
IDTQ1083 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <IS16 2B>
 

 
 

IBQQ4263 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4203 (35)] <BE03 6A>
IBQQ4263 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4203 (35)] <BI04 7A>
 

 
 

Thursday
 

IDTQ3052 TUTORIAL [MASJID 05] <IS16 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDTQ1083 TUTORIAL [BT 4105 (30)] <IS16 2B>
 

 
 

Friday
 

IDTQ3052 TUTORIAL [MASJID 12] <IS16 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: