UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-PROF. MADYA DR. MARIAM BINTI ABD. MAJID

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

JKPPPK [ MESYUARAT1]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IBDP3053 : KULIAH : KULIAH [BT 2226 (30)] <BI05 3LA>
IBDP3053 : KULIAH : KULIAH [BT 2226 (30)] <BI05 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBDP3103 KULIAH [BT 2130 (30)] <BI05 6A>
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBDP3103 TUTORIAL [BS 2114 (60)] <BI05 6A>
 

IBDP3053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2114 (60)] <BI05 3LA>
IBDP3053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2114 (60)] <BI05 5A>
 

 
 

 
 

Thursday
 

MESY. RIMC [ MESYUARAT2]
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR]
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: