UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-SHAHARUDDIN BIN PANGILUN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IDTQ1022 TUTORIAL [MASJID 10] <IS16 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IDTQ1022 TUTORIAL [MASJID 03] <IS16 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IDTQ1022 TUTORIAL [MASJID 10] <IS16 2A>
 

 
 

IDTQ3202 : KULIAH : KULIAH [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (80)] <IS16 6A>
IDTQ3202 : KULIAH : KULIAH [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (80)] <IS16 6B>
 

 
 

 
 

IBQQ3172 TUTORIAL [BT 4110 (30)] <BI04 6A>
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

IDTQ1022 TUTORIAL [MASJID 03] <IS16 2A>
 

 
 

IBQQ3172 TUTORIAL [BS 4112 (30)] <BI04 6A>
 

 
 

 
 

 
 

IDTQ3202 TUTORIAL [BS 4112 (30)] <IS16 6A>
 

 
 

 
 

Friday
 

IDTQ1022 TUTORIAL [MASJID 10] <IS16 2A>
 

 
 

IDTQ3202 TUTORIAL [BT 4106 (30)] <IS16 6B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: