UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-SYED MOHAMAD ZAINUDIN BICHK KOYAK

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IDAI1042 TUTORIAL [MASJID 21] <IS18 2E>
 

 
 

IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI (120)] <IS12 1A>
IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI (120)] <IS14 1A>
IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI (120)] <IS18 1A>
IDAI1023 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI (120)] <IS18 1B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDQS2053 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (70)] <IS14 4A>
IDQS2053 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (70)] <IS14 4B>
 

 
 

IDAI1023 TUTORIAL [BS 4204 (35)] <IS12 1A>
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

IDQS2053 TUTORIAL [BS 4206 (35)] <IS14 4B>
 

 
 

IDAI1023 TUTORIAL [BT 4110 (30)] <IS14 1A>
 

 
 

 
 

 
 

IDQS2053 TUTORIAL [BS 1254 (50)] <IS14 4A>
 

 
 

IDAI1023 TUTORIAL [BS 4201 (35)] <IS18 1A>
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

IDAI1042 TUTORIAL [MASJID 03] <IS18 2B>
 

 
 

 
 

 
 

IDAI1023 TUTORIAL [BT 1221 (40)] <IS18 1B>
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

PDPI3113 KULIAH & TUTORIAL [BT 4109 (20)] <ES53*6A>
 

IDAI1032 TUTORIAL [BS 4108 (35)] <IS12*1A>
 

IDAI1042 TUTORIAL [BS 4108 (35)] <IS12*2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: