UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FSU-ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN @ ISMAIL

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

SDSY2063 : KULIAH : KULIAH [BT 1210 (40)] <IS12 4A>
SDSY2063 : KULIAH : KULIAH [BT 1210 (40)] <IS18 3A>
 

 
 

SBSM3503 KULIAH [BT 1327 (40)] <BS02 5A>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

SDSY2053 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <IS12 4A>
SDSY2053 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <IS18 4A>
SDSY2053 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <IS18 4B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SDSY2063 TUTORIAL [BS 2113 (60)] <IS12 4A>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

SDSY2043 KULIAH [BT 4107 (30)] <IS12 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SDSY2053 TUTORIAL [BT 1210 (40)] <IS18 4A>
 

SDSY2063 TUTORIAL [BT 1210 (40)] <IS18 3A>
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

SDSY2043 TUTORIAL [BS 4203 (35)] <IS12 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SDSY2053 TUTORIAL [BS 4203 (35)] <IS12 4A>
 

SDSY2053 TUTORIAL [BS 4203 (35)] <IS18 4B>
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

SBSM3503 TUTORIAL [BT 1210 (40)] <BS02 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SBSM3503 KULIAH [BT 4106 (30)] <BS02*10A>
 

SBSM3503 TUTORIAL [BT 4106 (30)] <BS02*10A>
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: