UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FSU-FARAH BINTI MOHD SHAHWAHID

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

SBSU3103 : KULIAH : KULIAH [BS 2113 (60)] <BB01 5S>
SBSU3103 : KULIAH : KULIAH [BS 2113 (60)] <BB01 6A>
 

SBSU3203 TUTORIAL [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BI01 6LB>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SBSU3963 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BI01 5A>
SBSU3963 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BI01 5LB>
SBSU3963 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BI01 5LC>
SBSU3963 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BI01 6A>
SBSU3963 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BI01 6B>
SBSU3963 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BI01 6LC>
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

SBSU3963 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109 (70)] <BI01 5A>
SBSU3963 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109 (70)] <BI01 5LB>
SBSU3963 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109 (70)] <BI01 5LC>
SBSU3963 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109 (70)] <BI01 6A>
SBSU3963 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109 (70)] <BI01 6B>
SBSU3963 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109 (70)] <BI01 6LC>
 

 
 

 
 

SBSU3123 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109 (70)] <BB08 4XDA>
SBSU3123 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109 (70)] <BB08 5A>
SBSU3123 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109 (70)] <BB08 5XDA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

SBSU3203 : KULIAH : KULIAH [BS 5208 (70)] <BI01 6A>
SBSU3203 : KULIAH : KULIAH [BS 5208 (70)] <BI01 6LB>
 

 
 

 
 

SBSU3103 : TUTORIAL : TUTORIAL [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (80)] <BB01 5S>
SBSU3103 : TUTORIAL : TUTORIAL [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (80)] <BB01 6A>
 

 
 

SBSU3123 : KULIAH : KULIAH [BT 4106 (30)] <BB08 4XDA>
SBSU3123 : KULIAH : KULIAH [BT 4106 (30)] <BB08 5A>
SBSU3123 : KULIAH : KULIAH [BT 4106 (30)] <BB08 5XDA>
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

SBSU3283 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <BB08 7XDA>
SBSU3283 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <BB08 9XDA>
 

SBSU3963 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207 (60)] <BI01 5A>
SBSU3963 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207 (60)] <BI01 5LB>
SBSU3963 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207 (60)] <BI01 5LC>
SBSU3963 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207 (60)] <BI01 6A>
SBSU3963 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207 (60)] <BI01 6B>
SBSU3963 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207 (60)] <BI01 6LC>
 

 
 

 
 

SBSU3203 TUTORIAL [BS 5207 (60)] <BI01 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

SBSU3283 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4203 (35)] <BB08 7XDA>
SBSU3283 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4203 (35)] <BB08 9XDA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: