UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FSU-MOHD RASYIDI BIN ALI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

SBSM1033 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BI01 4A>
SBSM1033 : KULIAH : KULIAH [BT 2133 (40)] <BI01 4LB>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SDUU3123 KULIAH [BS 4206 (35)] <IS18 5A>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

SDUU2063 : KULIAH : KULIAH [BS 5108 (70)] <IS18 4A>
SDUU2063 : KULIAH : KULIAH [BS 5108 (70)] <IS18 4B>
 

 
 

 
 

 
 

SDUU3123 TUTORIAL [BS 5207 (60)] <IS18 5A>
 

SBSM4253 TUTORIAL [BS 5207 (60)] <BI01 7A>
 

 
 

Wednesday
 

SDSY2073 KULIAH [BS 4201 (35)] <IS12 4A>
 

 
 

SDUU2063 TUTORIAL [BS 5208 (70)] <IS18 4B>
 

SBSM1033 TUTORIAL [BS 5208 (70)] <BI01 4LB>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

MESY. JPM [ MESYUARAT1]
 

SDUU2063 TUTORIAL [BS 3319 (45)] <IS18 4A>
 

 
 

 
 

SBSM1033 TUTORIAL [BS 1254 (50)] <BI01 4A>
 

 
 

SDSY2073 TUTORIAL [BT 2130 (30)] <IS12 4A>
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: