UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FMKK-NOR HIDAYAH BINTI HUSSAIN - NOR HIDAYAH BINTI HUSSAIN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

TDTM2023 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 2 (30)] <MS36 4A>
TDTM2023 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 2 (30)] <MS36 4B>
 

 
 

 
 

TBTM3073 : KULIAH : KULIAH [BS 3323 (45)] <BT01 4XDA>
TBTM3073 : KULIAH : KULIAH [BS 3323 (45)] <BT01 5A>
 

 
 

TBTM2033 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 6 (30)] <BT01 3A>
TBTM2033 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 6 (30)] <BT01 3XDA>
TBTM2033 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 6 (30)] <BT01 4A>
TBTM2033 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 6 (30)] <BT02 3A>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

TBTM2033 : KULIAH : KULIAH [BS 3318 (45)] <BT01 3A>
TBTM2033 : KULIAH : KULIAH [BS 3318 (45)] <BT01 3XDA>
TBTM2033 : KULIAH : KULIAH [BS 3318 (45)] <BT01 4A>
TBTM2033 : KULIAH : KULIAH [BS 3318 (45)] <BT02 3A>
 

TDTM2023 : KULIAH : KULIAH [BS 3322 (45)] <MS36 4A>
TDTM2023 : KULIAH : KULIAH [BS 3322 (45)] <MS36 4B>
 

 
 

 
 

 
 

TBTM1033 : KULIAH : KULIAH [BS 3321 (45)] <BT01 1A>
TBTM1033 : KULIAH : KULIAH [BS 3321 (45)] <BT01 1XDA>
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBTM1033 : TUTORIAL : TUTORIAL [ MK 6 (30)] <BT01 1A>
TBTM1033 : TUTORIAL : TUTORIAL [ MK 6 (30)] <BT01 1XDA>
 

 
 

TBTM3073 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 6 (30)] <BT01 4XDA>
TBTM3073 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 6 (30)] <BT01 5A>
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: