UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FSU-NORAZLA BINTI ABDUL WAHAB

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SBSU2093 : KULIAH : KULIAH [BS 1254 (50)] <BB04 4XDA>
SBSU2093 : KULIAH : KULIAH [BS 1254 (50)] <BB04 5A>
SBSU2093 : KULIAH : KULIAH [BS 1254 (50)] <BB04 6A>
 

SBSU2093 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 1254 (50)] <BB04 4XDA>
SBSU2093 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 1254 (50)] <BB04 5A>
SBSU2093 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 1254 (50)] <BB04 6A>
 

 
 

 
 

Tuesday
 

SBSU3043 : KULIAH : KULIAH [BT 4106 (30)] <BB03 3S>
SBSU3043 : KULIAH : KULIAH [BT 4106 (30)] <BB03 3XS>
SBSU3043 : KULIAH : KULIAH [BT 4106 (30)] <BB03 4A>
SBSU3043 : KULIAH : KULIAH [BT 4106 (30)] <BB08 6A>
 

 
 

SBSU2193 : KULIAH : KULIAH [ DK GHAZALI ABDULLAH (281)] <BI01 4A>
SBSU2193 : KULIAH : KULIAH [ DK GHAZALI ABDULLAH (281)] <BI01 4LB>
SBSU2193 : KULIAH : KULIAH [ DK GHAZALI ABDULLAH (281)] <BI01 5LB>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

SBSU3043 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5108 (70)] <BB03 3S>
SBSU3043 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5108 (70)] <BB03 3XS>
SBSU3043 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5108 (70)] <BB03 4A>
SBSU3043 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5108 (70)] <BB08 6A>
 

 
 

SBSU2193 TUTORIAL [BT 4111 (30)] <BI01 4LB>
 

 
 

 
 

SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207 (60)] <BI01 5A>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207 (60)] <BI01 5LB>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207 (60)] <BI01 6A>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207 (60)] <BI01 6LB>
 

 
 

 
 

SBSU2193 TUTORIAL [BT 4105 (30)] <BI01 4A>
 

 
 

SBSU2193 TUTORIAL [BS 5109 (70)] <BI01 5LB>
 

Thursday
 

SBSU3913 : KULIAH : KULIAH [ DK YUSOF SAHABUDDIN (281)] <BI01 5A>
SBSU3913 : KULIAH : KULIAH [ DK YUSOF SAHABUDDIN (281)] <BI01 5LB>
SBSU3913 : KULIAH : KULIAH [ DK YUSOF SAHABUDDIN (281)] <BI01 6A>
SBSU3913 : KULIAH : KULIAH [ DK YUSOF SAHABUDDIN (281)] <BI01 6LB>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1222 (40)] <BI01 5A>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1222 (40)] <BI01 5LB>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1222 (40)] <BI01 6A>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1222 (40)] <BI01 6LB>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: