UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FSU-SURIANOM BINTI MISKAM

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SBSM4413 TUTORIAL [BS 2114 (60)] <BS02 8A>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

SBSU3983 : KULIAH : KULIAH [BT 4107 (30)] <BS02 7A>
SBSU3983 : KULIAH : KULIAH [BT 4107 (30)] <BS02 7LA>
 

 
 

SBSU3053 TUTORIAL [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BI01 5A>
 

 
 

SBSU4103 TUTORIAL [ MOOT COURT (50)] <BI01 7LB>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

SBSU4103 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BI01 7A>
SBSU4103 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BI01 7LB>
SBSU4103 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BI01 7LC>
 

SBSU3983 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4202 (35)] <BS02 7A>
SBSU3983 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4202 (35)] <BS02 7LA>
 

 
 

 
 

SBSM4413 : KULIAH : KULIAH [BS 5207 (60)] <BS02 8A>
SBSM4413 : KULIAH : KULIAH [BS 5207 (60)] <BS02 8B>
SBSM4413 : KULIAH : KULIAH [BS 5207 (60)] <BS02 8LA>
 

SBSM4413 : TUTORIAL : TUTORIAL [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BS02 8B>
SBSM4413 : TUTORIAL : TUTORIAL [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BS02 8LA>
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

SBSU4103 TUTORIAL [ MOOT COURT (50)] <BI01 7A>
 

 
 

 
 

SBSU4103 TUTORIAL [ MOOT COURT (50)] <BI01 7LC>
 

SBSU3053 : KULIAH : KULIAH [BS 1116 (60)] <BI01 5A>
SBSU3053 : KULIAH : KULIAH [BS 1116 (60)] <BI01 5LB>
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

SBSU4103 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (70)] <BI01*7A>
SBSU4103 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (70)] <BI01*7C>
 

SBSU4103 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109 (70)] <BI01*7A>
SBSU4103 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5109 (70)] <BI01*7C>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: