UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

PPT-DR. MUHAMMAD YOSEF NITEH

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

SBSM1293 KULIAH [BS 1116 (60)] <BS02 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MPU3272 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <BE02 1A>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <BE02 1B>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <BE02 1C>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <BE03 1A>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (127)] <BE02 2TD>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (127)] <BE02 3B>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (127)] <BE02 3C>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (127)] <BE02 3TA>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (127)] <BE03 3A>
 

 
 

 
 

 
 

SBSM1293 TUTORIAL [BS 2114 (60)] <BS02 2A>
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MPU3342 : KULIAH : KULIAH [BS 2114 (60)] <BC01 4A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [BS 2114 (60)] <BC03 4A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [BS 2114 (60)] <BI02 5A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [BS 2114 (60)] <BI02 5LA>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [BS 2114 (60)] <BI03 5A>
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NBWF3072 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (127)] <BC01 2A>
NBWF3072 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (127)] <BC03 2A>
NBWF3072 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (127)] <BI02 2A>
NBWF3072 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (127)] <BI03 2A>
NBWF3072 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (127)] <BI04 2A>
NBWF3072 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (127)] <BI05 2A>
NBWF3072 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (127)] <BI06 1A>
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <BE02 2TE>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <BE03 2TA>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <BI04 3A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <BI05 3LA>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <BI05 5A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <BI06 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: