UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

PPT-DR. NORFAEZAH BINTI MOHD HAMIDIN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

NDWU2102 TUTORIAL [BS 5207 (60)] <ES53 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4110 (30)] <IS11 3A>
NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4110 (30)] <IS13 3A>
NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4110 (30)] <IS15 3A>
NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4110 (30)] <IS15 5A>
NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4110 (30)] <IS16 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

NDWU1062 TUTORIAL [BT 1220 (40)] <MS32 2A>
 

 
 

NDWU1062 TUTORIAL [BS 4206 (35)] <MS34 2A>
 

 
 

MESYUARAT ICESCO [ MESYUARAT3]
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBAW3133 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1118 (40)] <BI06 5A>
IBAW3133 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1118 (40)] <BI06 6A>
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: