UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

PPT-HAIRUN NAJUWAH BINTI JAMALI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2231 (30)] <BI02 1A>
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2231 (30)] <BS02 1A>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

NBWU1012 TUTORIAL [BS 2216 (60)] <BE01 1A>
 

 
 

NDWU1072 TUTORIAL [BS 4201 (35)] <IS15 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

NDWU1072 TUTORIAL [BT 2123 (40)] <ES53 2C>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NDWU1072 TUTORIAL [BT 2233 (30)] <IS18 2E>
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

NBWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1117 (50)] <BB02 1A>
NBWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1117 (50)] <BB03 1A>
NBWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1117 (50)] <BB03 1XDA>
 

 
 

IBAT2053 TUTORIAL [BT 2130 (30)] <BC03 4A>
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: