UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

PPT-HASLIZA BINTI TALIB

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

MPU3272 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BB05 1A>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BB05 1XDA>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BB08 1A>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BB09 2A>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BC02 3A>
 

 
 

MPU2262 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <MS34 2A>
MPU2262 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <MS34 2B>
MPU2262 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <MS34 2C>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <BB02 2XDA>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <BB02 3A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <BB04 2XDA>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <BT01 3XDA>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <BT01 5A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <BT02 5A>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <BT04 3XDA>
MPU3342 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (80)] <BT04 4XDA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MPU3272 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BB02 1A>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BB02 1XDA>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BB03 1A>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <BB03 1XDA>
 

Thursday
 

MPU3272 : KULIAH : KULIAH [BS 5108 (70)] <BB04 2XDA>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [BS 5108 (70)] <BB04 3A>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [BS 5108 (70)] <BT01 3A>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [BS 5108 (70)] <BT01 3XDA>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [BS 5108 (70)] <BT02 3A>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [BS 5108 (70)] <BT04 2XDA>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [BS 5108 (70)] <BT04 3A>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [BS 5108 (70)] <BT04 3XDA>
MPU3272 : KULIAH : KULIAH [BS 5108 (70)] <BT05 1A>
 

NBWF1011 KULIAH [BS 2114 (60)] <BE01 1B>
 

 
 

NBWF1011 KULIAH [BS 4206 (35)] <BE01 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NBWF1011 KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <BT05 1A>
 

 
 

Friday
 

MPU2262 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <EB01 2A>
MPU2262 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <ES52 4A>
MPU2262 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <LS43 2A>
MPU2262 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 5203 (80)] <MS39 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

NBWF1011 KULIAH [BS 4112 (30)] <BE01*1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: