UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

NDWU1072 TUTORIAL [BT 1220 (40)] <ES53 2B>
 

 
 

NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1250 (40)] <ES53 1A>
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1250 (40)] <IS11 1A>
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1250 (40)] <IS13 1A>
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1250 (40)] <IS15 1A>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DK HASSAN OMAR (121)] <CS41 4A>
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DK HASSAN OMAR (121)] <IS16 1A>
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DK HASSAN OMAR (121)] <IS16 1B>
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5108 (70)] <IS12 1A>
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5108 (70)] <IS14 1A>
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5108 (70)] <IS18 1A>
 

NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108 (35)] <BI03 1A>
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108 (35)] <BI04 1A>
NBWU1022 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4108 (35)] <BI05 1A>
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NDWU1032 TUTORIAL [BT 4110 (30)] <IS12*1A>
 

NDWU1072 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4110 (30)] <ES53*2A>
NDWU1072 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4110 (30)] <IS12*2A>
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: