UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

PPT-RIDUAN BIN MAKHTAR @ CHE ISMAIL

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NDWU2132 : KULIAH : KULIAH [BS 5208 (70)] <IS14 2A>
NDWU2132 : KULIAH : KULIAH [BS 5208 (70)] <IS14 2B>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NDWU2132 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <MS36 2A>
NDWU2132 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <MS36 2B>
NDWU2132 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (80)] <MS36 2C>
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

NDWU2132 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI (120)] <IS11 2A>
NDWU2132 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI (120)] <IS13 2A>
NDWU2132 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI (120)] <IS15 2A>
 

NDWU2132 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (70)] <CS41 2A>
NDWU2132 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (70)] <IS12 2A>
NDWU2132 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (70)] <IS12 2B>
 

 
 

NDWU2132 : KULIAH : KULIAH [BS 5207 (60)] <ES53 2C>
NDWU2132 : KULIAH : KULIAH [BS 5207 (60)] <ES53 2D>
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

NDWU2132 : KULIAH : KULIAH [BS 2113 (60)] <ES53 2A>
NDWU2132 : KULIAH : KULIAH [BS 2113 (60)] <ES53 2B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MPU2412 KULIAH & TUTORIAL [BT 4106 (30)] <IS12 4A>
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: