UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FMKK-DR. NOOR AZLI BIN MOHAMED MASROP - DR. NOOR AZLI BIN MOHAMED MASROP

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

JKPPPK [ MESYUARAT1]
 

 
 

TBDD3033 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BT04 3XDA>
TBDD3033 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BT04 4XDA>
TBDD3033 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BT04 5XDA>
TBDD3033 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BT04 6A>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

TBDD3033 : KULIAH : KULIAH [BS 3323 (45)] <BT04 3XDA>
TBDD3033 : KULIAH : KULIAH [BS 3323 (45)] <BT04 4XDA>
TBDD3033 : KULIAH : KULIAH [BS 3323 (45)] <BT04 5XDA>
TBDD3033 : KULIAH : KULIAH [BS 3323 (45)] <BT04 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI & PUSAT [ MESYUARAT2]
 

 
 

 
 

 
 

TBMM1013 MAKMAL [ MK 1 (30)] <BE01 3A>
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

TBMM2093 : KULIAH : KULIAH [BS 3320 (45)] <BT01 2XDA>
TBMM2093 : KULIAH : KULIAH [BS 3320 (45)] <BT01 3XDB>
TBMM2093 : KULIAH : KULIAH [BS 3320 (45)] <BT01 4A>
TBMM2093 : KULIAH : KULIAH [BS 3320 (45)] <BT01 7A>
TBMM2093 : KULIAH : KULIAH [BS 3320 (45)] <BT04 4XDA>
TBMM2093 : KULIAH : KULIAH [BS 3320 (45)] <BT04 6A>
 

 
 

TBMM2093 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BT01 2XDA>
TBMM2093 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BT01 3XDB>
TBMM2093 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BT01 4A>
TBMM2093 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BT01 7A>
TBMM2093 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BT04 4XDA>
TBMM2093 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BT04 6A>
 

 
 

 
 

 
 

TDMM1023 TUTORIAL [BS 3320 (45)] <MS36 1B>
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KELAS PASCA KERJA KURSUS [ PASCA KERJA KURSUS]
 

 
 

PROJECT SUPERVISION [ PROJECT SUPERVISION]
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: