UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPM-DR. NOOR SUHAILA BINTI SHAHARUDDIN - DR. NOOR SUHAILA BINTI SHAHARUDDIN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

MBAC3123 : KULIAH : KULIAH [BT 2230 (30)] <BB04 3XDA>
MBAC3123 : KULIAH : KULIAH [BT 2230 (30)] <BB04 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

MESY. PPS [ MESYUARAT1]
 

 
 

 
 

 
 

MBAC3123 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2133 (40)] <BB04 3XDA>
MBAC3123 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2133 (40)] <BB04 5A>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MDAC3103 : KULIAH : KULIAH [BT 2226 (30)] <MS31 5A>
MDAC3103 : KULIAH : KULIAH [BT 2226 (30)] <MS31 4A>
 

 
 

MDAC2073 : KULIAH : KULIAH [BT 2226 (30)] <MS31 3A>
MDAC2073 : KULIAH : KULIAH [BT 2226 (30)] <MS31 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MDAC2073 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2223 (60)] <MS31 3A>
MDAC2073 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2223 (60)] <MS31 4A>
 

 
 

KELAS PASCA KERJA KURSUS [ PASCA KERJA KURSUS]
 

Friday
 

 
 

 
 

MDAC3103 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1250 (40)] <MS31 5A>
MDAC3103 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1250 (40)] <MS31 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: