UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPM-DR. NORSYAMIHAH BINTI ABDUL WAHAB - DR. NORSYAMIHAH BINTI ABDUL WAHAB

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MDLS2323 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 1252 (40)] <LS43 3A>
MDLS2323 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 1252 (40)] <LS43 4A>
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBLC2073⁄MBKP2333 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2236 (30)] <BB09 2XDA>
MBLC2073⁄MBKP2333 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2236 (30)] <BB09 3A>
MBLC2073⁄MBKP2333 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2236 (30)] <BB09 3XDA>
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR]
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: