UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FMKK-DR. SAZANAH MD ALI - DR. SAZANAH MD ALI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

KELAS PASCA KERJA KURSUS [ PASCA KERJA KURSUS]
 

 
 

TBMM3173 MAKMAL [ MK 5 (30)] <BE02 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

TBMM3173 MAKMAL [ MK 5 (30)] <BE01 6A>
 

TBMM3173 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <BE01 6A>
TBMM3173 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <BE02 4TA>
TBMM3173 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <BE02 5TA>
TBMM3173 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <BE02 6A>
TBMM3173 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <BE02 6B>
TBMM3173 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <BE02 6C>
TBMM3173 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <BT01 5XDA>
TBMM3173 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <BT01 6A>
TBMM3173 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (260)] <BT01 6XDA>
 

 
 

TBMM1043 MAKMAL [ MK 1 (30)] <BE02 3C>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

TBMM3173 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BT01 5XDA>
TBMM3173 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BT01 6A>
TBMM3173 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BT01 6XDA>
 

 
 

 
 

TBMM3173 MAKMAL [ MK 2 (30)] <BE02 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PROJECT SUPERVISION [ PROJECT SUPERVISION]
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: