UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPM-HAZELENA DEWI BINTI FATAHUL ARIFFIN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

MBHP2013 : KULIAH : KULIAH [BS 2216 (60)] <BB01 4A>
MBHP2013 : KULIAH : KULIAH [BS 2216 (60)] <BB02 2XDA>
MBHP2013 : KULIAH : KULIAH [BS 2216 (60)] <BB02 3A>
MBHP2013 : KULIAH : KULIAH [BS 2216 (60)] <BB08 4A>
MBHP2013 : KULIAH : KULIAH [BS 2216 (60)] <BI05 3LA>
MBHP2013 : KULIAH : KULIAH [BS 2216 (60)] <BI05 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

MDHR2023 KULIAH & TUTORIAL [BT 2220 (30)] <MS34 3A>
 

 
 

MDHR2023 KULIAH & TUTORIAL [BT 2133 (40)] <MS32 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MBHP3083 : KULIAH : KULIAH [BT 2236 (30)] <BB02 5A>
MBHP3083 : KULIAH : KULIAH [BT 2236 (30)] <BB02 5XDA>
MBHP3083 : KULIAH : KULIAH [BT 2236 (30)] <BI05 4LA>
MBHP3083 : KULIAH : KULIAH [BT 2236 (30)] <BI05 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MDHR2023 TUTORIAL [BT 2232 (30)] <MS34 3A>
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MDHR2023 TUTORIAL [BS 2216 (60)] <MS32 3A>
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: