UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

MASJID 11

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IDTQ2042 (FPPI-NOR HASANAH BINTI MOHD YUSOF) <IS16 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IDAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL (FPPI-ABDUL MUKTI BIN BAHARUDIN) <IS11 2A>
IDAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL (FPPI-ABDUL MUKTI BIN BAHARUDIN) <IS13 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IDTQ2042 (FPPI-NOR HASANAH BINTI MOHD YUSOF) <IS16 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

IDAI2082 : TUTORIAL : TUTORIAL (FPPI-MOHD NORZI BIN NASIR) <IS13 3A>
IDAI2082 : TUTORIAL : TUTORIAL (FPPI-MOHD NORZI BIN NASIR) <IS14 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

IDTQ2042 (FPPI-NOR HASANAH BINTI MOHD YUSOF) <IS16 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: