UNIVERSITI ISLAM SELANGOR
DIPLOMA DAN IJAZAH SESI II TAHUN 2023/2024 - SIANG
VERSI 3.0
 

MK 2 (30)

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

TDTM2023 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-NOR HIDAYAH BINTI HUSSAIN) <MS36 4A>
TDTM2023 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-NOR HIDAYAH BINTI HUSSAIN) <MS36 4B>
 

TBTM2023 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-NOOR FADZILAH ABDUL RAHMAN) <BT02 10A>
TBTM2023 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-NOOR FADZILAH ABDUL RAHMAN) <BT02 2A>
 

TBTM1043 : KULIAH : KULIAH (FMKK-NOOR FADZILAH ABDUL RAHMAN) <BT01 2A>
TBTM1043 : KULIAH : KULIAH (FMKK-NOOR FADZILAH ABDUL RAHMAN) <BT01 2XDA>
 

 
 

TBMM2063 MAKMAL (FMKK-MUSAB KHALILI BIN ROSLI) <BE02 2G>
 

TDCS1013 MAKMAL (FMKK-FARHANA ABDULLAH ASUHAIMI) <MS39 1A>
 

 
 

Tuesday
 

TDCS2073 MAKMAL (FMKK-KHIRULNIZAM BIN ABD RAHMAN) <MS39 4A>
 

TBTM2013 MAKMAL (FMKK-NOOR FADZILAH ABDUL RAHMAN) <BT02 3A>
 

TDCS1023 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-FARHANA ABDULLAH ASUHAIMI) <MS39 2A>
TDCS1023 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-FARHANA ABDULLAH ASUHAIMI) <MS39 3A>
 

TBIC3423 : KULIAH : KULIAH (FMKK-HAFIZ BIN MOHD HANAFI @ OMAR) <BB01 5S>
TBIC3423 : KULIAH : KULIAH (FMKK-HAFIZ BIN MOHD HANAFI @ OMAR) <BB01 6A>
 

TBSM4013 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-DR JUZLINDA BINTI MOHD GHAZALI) <BT05 5A>
TBSM4013 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-DR JUZLINDA BINTI MOHD GHAZALI) <BT05 6A>
 

TDCS3083 KULIAH (FMKK-NOOR FADZILAH ABDUL RAHMAN) <MS39 1A>
 

TBMM2063 MAKMAL (FMKK-MUSAB KHALILI BIN ROSLI) <BE02 2G>
 

Wednesday
 

 
 

TBTM2023 : KULIAH : KULIAH (FMKK-NOOR FADZILAH ABDUL RAHMAN) <BT02 10A>
TBTM2023 : KULIAH : KULIAH (FMKK-NOOR FADZILAH ABDUL RAHMAN) <BT02 2A>
 

TDTM1003 MAKMAL (FMKK-NOOR FADZILAH ABDUL RAHMAN) <MS36 1A>
 

TDTM1003 MAKMAL (FMKK-NOOR FADZILAH ABDUL RAHMAN) <MS36 1B>
 

TDTM1003 : KULIAH : KULIAH (FMKK-NOOR FADZILAH ABDUL RAHMAN) <MS36 1A>
TDTM1003 : KULIAH : KULIAH (FMKK-NOOR FADZILAH ABDUL RAHMAN) <MS36 1B>
 

TBTM2013 MAKMAL (FMKK-NOOR FADZILAH ABDUL RAHMAN) <BT02 3A>
 

TDMM2083 MAKMAL (FMKK-MUSAB KHALILI BIN ROSLI) <MS36 4B>
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

TDMM3013 MAKMAL (FMKK-MUSAB KHALILI BIN ROSLI) <MS36 2A>
 

TBMM3173 MAKMAL (FMKK-DR. SAZANAH MD ALI) <BE02 6A>
 

TBTM2063 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-SITI NOOR BINTI AHMAD) <BT02 4A>
TBTM2063 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-SITI NOOR BINTI AHMAD) <BT02 4B>
 

TBTM2053 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-KHIRULNIZAM BIN ABD RAHMAN) <BT01 3XDA>
TBTM2053 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-KHIRULNIZAM BIN ABD RAHMAN) <BT01 5XDA>
TBTM2053 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-KHIRULNIZAM BIN ABD RAHMAN) <BT01 6A>
TBTM2053 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-KHIRULNIZAM BIN ABD RAHMAN) <BT01 6XDA>
TBTM2053 : MAKMAL : MAKMAL (FMKK-KHIRULNIZAM BIN ABD RAHMAN) <BT02 6A>
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

TDTM1023 MAKMAL (FMKK-FARHANA ABDULLAH ASUHAIMI) <MS36 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: